Xuất khẩu lao động Đài Loan

Việc làmNơi làm việcNgày tuyển
4 nam TTS cốp phaSaitama - Nhật Bản27/04/2019
4 nam TTS cốp phaSaitama - Nhật Bản12/04/2019
4 nam TTS cốp phaSaitama - Nhật Bản12/04/2019
4 nam TTS cốp phaSaitama - Nhật Bản12/04/2019
4 nam TTS cốp phaSaitama - Nhật Bản12/04/2019