TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

Chương trình Kỹ sư – Kỹ thuật viên tại Nhật Bản

Chương trình Kỹ sư – Kỹ thuật viên tại Nhật Bản

Nhật Bản – đất nước phát triển khoa học công nghệ hàng đầu thế giới, nhất là Chương trình Kỹ sư – Kỹ thuật viên tại Nhật Bản luôn thu hút nguồn nhân lực và nhân tài đến làm việc. Song song với nhu cầu cấp thiết về nguồn lao động Thực tập sinh, các doanh nghiệp Nhật Bản luôn “khát” những lao động có tay nghề cao là những kỹ sư có bằng cấp trên toàn cầu. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH …

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO

DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH